scoutingcwo.nl

Niveau 

Kielboot I

Kielboot I

Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding wordt men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Dit wordt aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind tot en met windkracht 3 Beaufort.

Bron: CWO Handboek Kielboot 2022

Theorie

Theorie leren › Oefentoets maken ›

Praktijk

Gijp › Overstag ›
N.B. Dit zijn niet alle eisen, slechts die beschreven staan op deze website.