scoutingcwo.nl

Praktijk 

Overstag

Kielboot IKielboot IIKielboot III

Zorg dat je eerst aan de wind vaart, anders moet je eerst oploeven tot aan de wind voordat je aan de overstag begint.

  1. Kijk of er ruimte is om overstag te gaan, andere boten hebben voorrang op je. Zorg dat de bemanning weet wat er gaat gebeuren. Commando: "klaar voor overstag".
  2. Commando: "ree". Dat is het sein aan de fokkenmaat om de fok te vieren. Trek het grootzeil aan, gebruik het roer zo min mogelijk.
  3. Trek de fok bak vanaf het moment dat boot recht in de wind ligt. Commando: "fok bak". Ga alvast aan de andere kant (straks de loefzijde) van de helmstok zitten.
  4. Zodra de boeg van de boot goed door de wind draait kan de fok over naar de andere kant. Commando: "fok door". Laat ook het grootzeil weer iets vieren, waardoor je nu afvalt over de nieuwe boeg.

Tips