scoutingcwo.nl

Praktijk 

Gijp

Kielboot IKielboot IIKielboot III

Zorg dat je goed voor de wind vaart. Anders moet je eerst afvallen tot voor de wind voordat je een gijp start.

  1. Ga vast aan de andere kant van de helmstok zitten (straks de loefzijde), maar blijf met je gezicht naar voren kijken.
  2. Ga iets binnen de wind varen door iets verder af te vallen zonder dat je al gijpt. Je kan dit goed zien aan de fok die doodvalt. Let op: je zit al aan de andere kant van de helmstok. Houd daarna een rechte koers aan en geef aan dat er gegijpt gaat worden. Commando: "klaar voor gijp".
  3. Klem je helmstok vast tussen je arm en lichaam. Commando: "gijp"! Haal de grootschoot snel binnen, laat het grootzeil over komen en vier de grootschoot snel weer. Ondertussen houd je een zo recht mogelijke koers.
  4. Zodra de gijp voltooid is kan je van koers veranderen en oploeven.

Tips