scoutingcwo.nl

Praktijk 

Ankeren

Kielboot III

  1. Kies een geschikte plek om te ankeren. Laat het anker klaarleggen. Zorg dat iedereen aan boord weet wat er van ze verwacht wordt.
  2. Vaar aan de wind naar de gekozen ankerplek. Regel de snelheid (zeilen laten killen), zorg dat de boot rustig tot stilstand komt.
  3. Laat het anker zakken (niet gooien, vanaf de knieën), en laat de boot deinzen tot het anker grijpt.
  4. Beleg de ankerlijn op een kikker en laat de zeilen zakken.

Anker op gaan

  1. Bepaal over welke boeg je wilt vertrekken. Zorg dat iedereen aan boord weet wat er van ze verwacht wordt.
  2. Hijs de zeilen.
  3. Laat het anker ophalen (vanaf de knieën).
  4. Zodra het anker op is, zorg dat het fok bak gaat zodat je vertrekt over de gekozen boeg.
  5. Trim de zeilen en ruim het anker volledig op.